Dela gärna detta inlägg:Share on Facebook
Facebook

shutterstock_221601982Vilken tid går du på; realtid eller klocktid? Vi vill påstå att klocktid är irrelevant. Du lever i realtid, i en värld där tiden flyger förbi när du har roligt och går långsamt när du sitter med bokföringen. Tid är något som du skapar, och allt som du skapar kan du också kontrollera. Det är dags att sluta begränsa dig själv med att du ”inte har tid”, eller tänka att idag inte är ”rätt tid” för att hantera din verksamhet på bästa sätt.

Tiden kan bara spenderas på tre sätt: tankar, samtal och handling. Din arbetsdag består av dessa tre delar och det är upp till dig hur du hanterar fördelningen mellan de tre. Som entreprenör blir du antagligen ofta avbruten eller dras i olika riktningar. Du kan inte eliminera avbrott, men du kan påverka hur mycket tid du ägnar åt dem och hur mycket tid du ägnar åt de tankar, samtal och handlingar som leder dig till framgång.

Vi föreslår att du för ett schema där du antecknar alla dina tankar, samtal och aktiviteter under en vecka. Detta kommer hjälpa dig att förstå hur mycket du kan få gjort under en dag och vart din värdefulla tid tar vägen. Du kommer se hur mycket tid du faktiskt ägnar åt att producera resultat och hur mycket tid som slösas på oproduktiva tankar, samtal och handlingar.

Alla aktiviteter eller samtal som är viktiga för din framgång bör ha en tid avsatt. Schemalägg din tid och skapa tidsblock för högprioriterade tankar, samtal, och handlingar. Schemalägg när de ska börja och sluta. Ha disciplin att hålla dessa tider.

En bra början är att ägna de första 15 minuterna varje dag åt att planera dagen. Starta inte din dag förrän du har färdigställt din tidsplan. Ägna fem minuter före varje samtal och uppgift åt att bestämma vilket resultat du vill uppnå. Detta hjälper dig att veta hur framgång ser ut innan du börjar. Ägna fem minuter efter varje samtal och aktivitet åt att avgöra om du uppnått önskar resultat. Om inte, vad saknades? Hur tillför du det som saknades i ditt nästa samtal eller aktivitet?

När du har accepterat det faktum att tiden är din skapelse blir det lättare att ta kontroll och hantera tiden på ett bra sätt. Fyll din kalender med möten och försäkra dig om att du spenderar huvuddelen av din tid på tankar, samtal, och handlingar som leder till resultat!

Lycka till!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>