Dela gärna detta inlägg:Share on Facebook
Facebook

Nu när vi går in i en ny årstid är det kanske dags för något nytt i ditt liv också? Dags att bryta gamla vanor och skapa nya, hälsosamma vanor som ger dig energi och framgång!

Det är summan av dina vanor som ligger till grund för ditt liv som det ser ut idag. Om du är i form eller inte är ett resultat av dina vanor. Hur framgångsrik du är, är också ett resultat av dina vanor. Det du gör upprepade gånger (dvs. sådant som du tänker på och gör varje dag) formar i allt väsentligt den person du är, det du tror på, och den personlighet du förmedlar. Men om du vill förbättra dig då? Hur gör du om du vill skapa nya vanor?

Tre steg formar våra vanor, och genom att förstå dem kan du förbättra hur du mår, ditt arbete, och ditt liv i allmänhet. Varje vana som du har – bra eller dålig – följer samma mönster.

  1. Påminnelse (den utlösande faktor som initierar ett beteende)
  2. Rutin (själva beteendet; det du gör)
  3. Belöning (fördelen som du upplever att du får av ditt beteende)

Genom att medvetandegöra detta mönster och vanorna i ditt liv kan du förändras och skapa nya vanor. När du förändrar hur du ser på saker, förändras det du ser. Nyckeln till förändring är att bli medveten om dina destruktiva vanor, hitta strukturen som ligger bakom dem, och sen hitta en lösning på hur du kan bryta den vanan.

Om du vill lära dig mer om vanor, och hur du kan åstadkomma förändring i ditt liv rekommenderar vi boken Vanans makt av Charles Duhigg.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>