Dela gärna detta inlägg:Share on Facebook
Facebook

Det finns några platser i världen där en stor andel av befolkningen blir 100 år eller äldre. Dessa platser kallas ofta för blå zoner, och de vetenskapligt belagda blå zonerna (d.v.s. platser där forskning har bekräftat att befolkningen verkligen lever längre) finns i Costa Rica, Italien, Grekland och Japan.

När det här fenomenet studerats har man kunnat identifiera flera gemensamma aspekter som är troliga förklaringar till varför människor i de här områdena lever längre. Här listar vi några saker att tänka på om du vill leva ett långt liv:shutterstock_70442059

– Motionera dagligen. De som lever längst får mycket vardagsmotion. De har knappast något gymkort, men rörelse är en naturlig del i deras liv medan stillasittande inte är det.

– Ha ett syfte i livet. Människor som lever längre upplever ofta att de har ett syfte i livet. Det kan vara religiöst, socialt, eller personligt; huvudsaken är att det tillför mening till ditt liv.

– Ät dig nästan mätt. Människor i de blå zonerna äter sig sällan (eller aldrig) helt mätta. Att äta tills man är mätt till 80-90 procent tros ha positiva effekter på välmående.

– Sätt familjen främst. Om du vill leva som dem som blir hundra år bör du bo nära dina föräldrar, leva tillsammans med samma partner hela livet, och spendera mycket tid tillsammans med dina barn.

– Var del i ett socialt sammanhang. De som lever längst föds in i, eller väljer ett nätverk som stöttar en hälsosam livsstil. Fundera på hur ditt sociala nätverk påverkar ditt välmående. För en lång och hälsosam framtid är det viktigt att omge dig med människor som, precis som du, vill leva ett hälsosamt liv.

Som medlem i NeoLife-familjen har du ett fantastiskt socialt sammanhang, du känner till vikten av daglig motion och hälsosam kost, och du har ett syfte i livet; att göra världen till en hälsosammare och lyckligare plats!

One Comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>